Medlemsfika - Kemikaliekoll Åland

  • Föreningslokalen i Sjökvarteret , onsdag, 14 mars, 2018 - 18:30 till 20:30

Få koll på kemikalierna i hemmet

År 2018 fortsätter på temat kemikalier, från dagisarna in i hemmen. Årets projekt Kemikaliekoll Åland kommer att ta oss genom hemmet där vi rum för rum tittar vi på olika kemikalier som lurar i våra allra vanligaste produkter och redskap. Varje månad under året uppmärksammar vi ett rum, i mars startar vi i barnrummet. Därför ägnar vi mars månads medlemsfika åt kemikaliernas värld. 

Varmt välkomna, vi bjuder förstås på fika!