Lunchutfärd på Långsjön

  • Norrängsvägen, Långsjöns strand, måndag, 12 november, 2018 - 12:00 till 13:00

Långsjön är en av de vattentäkter som är nödvändiga för Ålands dricksvattenförsörjning. Efter en sådan sommar som denna har avdunstningen varit ca 50 % större än tidigare år medan vattenkonsumtionen har varit märkbart högre än vanligt. Samtidigt lider Långsjön av en ovanligt kraftig övergödning. Nu behöver vi ta tag i situationen på allvar.

Vi gör en lunchutfärd på Långsjön måndagen den 12 november kl. 12-13 för att bekanta oss med situationen närmare. Vi kommer att få en guidad båttur av Jouni Jylhä - en bosatt vid Långsjöns strand. Nya Åland kommer att delta för att göra ett reportage om utflykten. 

Vi ses på Norrängsvägens ändplats, vid Långsjöns södra strand. Ta med egen matsäck. 

Anmäl ditt deltagande till kansliledare Simon Holmström på 0457 34 28 214 eller simon@natur.ax för att försäkra dig om plats på båten.

 

Bilden är tagen från Långsjön i augusti.