Lunchföreläsning: Sjösjuka Östersjön - Vad gör kemikalierna med vårt hav?

  • Arkipelag, fredag, 21 mars, 2014 - 12:00 till 13:00

Med anledning av Östersjöns dag föreläser forskare Jesper Svanfelt kring sin forskning om kemikalier i Östersjön. Jouni Huhtala från samhällstekniska avdelningen i Mariehamn och Katrin Sjögren, sjukskötare och politiker, deltar som speciellt inbjudna gäster i publiken för att säga några ord och relatera kemikaliefrågan till Mariehamn och Mariehamns vatten efter föreläsningen. Möjlighet att äta lunch samtidigt som man lyssnar till föreläsningen finns. Varmt välkomna!

Arr: Ålands Natur och Miljö, Agenda 21-kontoret, Ålands naturskola, Östersjöfonden och Husö biologiska station