Läsarpanel - Finlands Natur

  • Föreningslokalen i Sjökvarteret , tisdag, 20 mars, 2018 - 18:30 till 20:30

Om vad vill du läsa i Finlands Natur?

Kom med oss och tyck till i tidningens läsarpaneler under 2018! Alla medlemmar i Ålands Natur & Miljö kommer att få mars nummer av Finlands Natur och nu söker vi deltagare till en läsarpanel för att göra tidningen ännu bättre. 

Läsarpanelerna samlas fyra gånger per år, efter att ett nummer utkommit i mars, juni, september och december. Panelisterna går igenom den färska tidningen och kommer med konstruktiv kritik. Mötena hålls utanför kontorstid. Upp till tio deltagare ryms med i varje panel. 

Vi hälsar läsare i olika åldrar och med olika intressen välkomna till läsarpanelerna. Viktigt vore också att i panelerna få med personer som hittills inte läst tidningen regelbundet. Anmäl ditt  intresse att delta genom att ett mejl till sofia@natur.ax. Föreningen bjuder på gofika vid alla träffar!