Klarar planeten kemikalierna?

  • Ålands hotell och restaurangskola, Strandgatan 1, tisdag, 22 oktober, 2013 - 18:30

Idag används allt fler kemikalier allt mer, och olika larm inkommer ständigt om hur kemikalierna utgör hot mot allt från människor till honungsbin. Hur mycket kemikalier kan planeten tåla utan att effekterna blir övermäktiga? Rickard Arvidsson från Chalmers kommer att föreläsa om kemikalieproblematiken ur ett globalt perspektiv med utgångspunkt i den nya teorin om planetära gränser. Han kommer även att lyfta fram hormonstörande ämnen och dess påverkan på hälsan.

David Abrahamsson håller avslutande diskussion då även kemikalier i Östersjön lyfts fram.

Föreläsningen är gratis för deltagare. Anmälan till tel. 17230 eller karin@agenda21.ax.