Grundutbildning i Green Key: Att arbeta hållbarhetscertifierat

  • Alandia Trade Center, Ålands Näringsliv, Torggatan 4, tisdag, 20 juni, 2017 - 14:30 till 16:00

Green Key är en internationell hållbarhetscertifiering för turism- och fritidssektorn. På Åland har logianläggningar, besöksanläggningar, restauranger och kaféer möjlighet att inleda sitt arbete mot certifiering. Det främsta målet med märkningen är att driva en ansvarstagande verksamhet och minska miljöpåverkan för varje gäst. Detta sker genom kriterier inom områden som miljöledning, gästinformation, vattenförbrukning, tvätt och rengöring, avfall, energi och livsmedel.

Syfte

Engagera anställda i verksamhetens hållbarhetsarbete och ge dem verktygen som krävs för att ändamålsenligt arbeta med Green Key-programmet.

Målgrupp

Sommararbetare och övriga anställda från Green Key-verksamheter. Intresserade från anläggningar som inte ännu deltar i programmet är också välkomna!

Innehåll

Föreläsning och diskussion om vad det innebär att vara certifierad enligt Green Key.

Vad gör verksamheterna för att erhålla certifieringen?

Vilka fördelar finns det med att arbeta på en verksamhet som är Green Key-certifierad och vad förväntas av dig som anställd?

Workshop om hur man kan lyfta fram anläggningens hållbarhetsarbete och vad som kan göras på olika avdelningar.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmäl dig senast den 15.6 till Karin Rosenberg, karin@natur.ax eller 0457 3449901

Arrangörer: Ålands Natur & Miljö och Ålands Näringsliv