Green Key - En nyckel i arbetet med hållbar utveckling

  • Visit Åland, Storagatan 8, tisdag, 26 januari, 2016 - 14:00 till 15:30

Turismen har både positiva och negativa effekter på människors vardagliga liv och miljön. Genom ett strukturerat miljöarbete kan de positiva effekterna utökas och de negativa effekterna kan minimeras. Ålands Natur & Miljö och Visit Åland bjuder därför in till ett diskussionstillfälle om miljöcertifieringsprogrammet Green Key som en del på vägen mot Åland en hållbar destination.

Under tillfället presenteras programmet Green Key utgående från följande teman

Green Key som ett praktiskt verktyg

Att stärka anläggningens miljöprofil - Den interna utvecklingen och den externa kommunikationen

Kompetensutveckling för personal och ledning

Samverkan som drivkraft – Samarbeten och erfarenhetsutbyten

Under presentationen får alla diskutera fritt och ställa frågor. Visit Åland bjuder på fika. Anmäl din medverkan till Karin Rosenberg vid Ålands Natur & Miljö, karin@natur.ax eller tel. 04573449901.

Representanter från alla typer av logianläggningar är välkomna eftersom Green Key-programmet lämpar sig för olika typer av anläggningar, stora som små.

Hjärtligt välkommen!

Arrangörer: Ålands Natur & Miljö och Visit Åland