Erica Scott berättade om Det Naturliga Steget

  • Agenda 21-kontoret, måndag, 5 mars, 2012 - 19:00

Erica Scott, miljöengagerad politiker och medlem i Ålands Natur och Miljö berättade om en strategisk utbildning i hållbar utveckling som hon nyligen har gått i Stockholm. Utbildningen hålls av organisationen Det Naturliga Steget. Föreningen bjöd på kaffe och kaka, och föredraget hölls på vårt kontor.