Delningsekonomi och basinkomst

  • Lagtingets auditorium, tisdag, 5 mars, 2019 - 19:00 till 21:00

Hur hänger delningsekonomi och basinkomst ihop med hållbarhet? Jan Otto Andersson, tidigare professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi inleder kvällen med en föreläsning. Därefter sker en gemensam diskussion på kvällens tema.

Hur kan basinkomst och hållbarhet hänga ihop? Är basinkomst en framtidslöning, en reform av samma dignitet som den allmänna rösträtten och grundskolan? Basinkomstidén är en ersättning utan motprestation i stället för välfärdsfunktioner som arbetslöshetsunderstöd, sjukförsäkring, socialförsäkring, barnbidrag och pensioner. Det är ett sätt att minska administration, att frigöra från ett kränkande system och ge en ekonomisk grundtrygghet för alla. Den kan skapa förutsättningar för att vi får möjlighet att förkovra oss i kultur, ägna oss åt personliga projekt eller förbättra världen.

Men det finns också problem och risker med olika modeller. Den viktigaste kritiken mot en ovillkorlig basinkomst är att den blir för dyr om den ska ge en tillräcklig ekonomisk trygghet. En annan form av kritik gäller risken för att de arbetslösa lämnas utanför, att de inte uppmuntras att delta i arbets- och samhällslivet.

Hur kan delningsekonomi utvecklas och bli en hållbar del av ekonmin och samhället? Delningsekonomi är när man delar, hyr och lånar saker istället för att äga dem själv. Det gäller även tjänster. Det finns idag inga tydliga regler för hur hyran eller lånet får gå till. Några av nackdelarna med delningsekonomins olika tjänster är t ex att det kan vara en risk att hyra ut sitt hem till en främling, det gäller alltså att ha tydliga regler vad som gäller och vem som är skyldig att göra vad. Det kan också hända att man känner sig otrygg i utlånet och vad händer om det blir tvist?

Evenemanget arrangeras av ABF Åland där bl.a. Ålands Natur & Miljö är medarrangörer.