Café Planet -Tema elbilar

  • Emmaus returcafé, tisdag, 4 december, 2018 - 17:30

Café Planet bjuder in till diskussion kring elbilar. I landskapsregeringens energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030 finns följande målsättningar:
- 4000 elbilar på Åland
- Alla nya fordon drivs från och med 2030 utan fossila bränslen
Under kvällen diskuteras om och hur vi når målen med elbilar på Åland. Kommer målen att nås utan att landskapsregeringen knuffar på eller krävs piska och morot?
Ålands Natur & Miljös talesperson för energi- och klimatfrågor Jonas Holmström håller en presentation som följs av en paneldebatt. Möjlighet finns att äta middag på plats. Välkommen!