Bergkullas miljövänliga energilösningar

  • Hamnsundsvägen 523, Bertbyvik, Saltvik, lördag, 25 november, 2017 - 13:30 till 15:00

Undrar du hur du kunde utnyttja solen för att värma ditt hem och ditt kranvatten, samt producera din egen el? Kom och bekanta dig med energilösningarna i Bergkullahusen. De har ett solkraftverk för produktion av el, solfångare för produktion av varmvatten, samt välisolerade hus för att minimera energiåtgången. Leif Nordqvist berättar om sina erfarenheter. Vi bjuder på fika och intressanta diskussioner. Välkommen!

Anmäl dig senast 22.11.2017 
Per e-post: sofia@natur.ax 
eller per telefon: 0457 3449900. 
Obs. obligatorisk förhandsanmälan pga. begränsat utrymme.

Solsvarkampanjen finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland: Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Otto A. Malms donationsfond, Stiftelsen Tre Smeder, William Thurings stiftelse och Bergkullastiftelsen.