Temadagar och temaveckor

Årligen brukar vi uppmärksamma en del temadagar och temaveckor genom att ordna program för allmänheten. Exempel är Östersjöns dag och Europa minskar avfallet-veckan. Under aktuellt kan du läsa mer om vad som arrangeras just nu och hur man kan delta i aktiviteterna. Vi ordnar också lunchföreläsningar på förfrågan. Har du någon hjärtefråga inom miljöområdet som du tycker att folk borde få höra mer om över lunchen? Skulle du vilja veta mer om Ålands Natur & Miljö på din lunchpaus? Hör av dig till oss!