Interna policys

Här hittar du föreningens interna policys för hur verksamheten ska bedrivas. De reglerar uppförande, praktiska avvägningar, rutiner och vägledning i olika frågor för de som är anställda, förtroendevalda eller på andra sätt delaktiga i föreningens verksamhet. Kansliledaren är ansvarig för regelefterlevnad på mandat av styrelsen, som beslutar kring policyerna.

Foto: Marcus Boman