Ålands Natur & Miljö

Ålands Natur & Miljö är en politiskt oberoende folkrörelse med 1 300 medlemmar som verkar för naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland! Föreningen har en mångsidig verksamhet; allt ifrån att påverka beslutsfattare och myndigheter till att ordna exkursioner till natursköna platser.

Ålands Natur & Miljö bidrar till att en hållbar livsstil blir en del av identiteten hos alla som bor och verkar på Åland. Föreningen är ett forum som kanaliserar folks engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och sporrar till gemensamma aktioner i samhället. Gemenskapen möjliggör medlemmarnas personliga utveckling och skapar ett kunskapsutbyte dem emellan.

Tröskeln för att komma med och engagera sig i folkrörelsen ska vara låg. Enskilda medlemmar kan engagera sig i en eller flera intressefrågor, utan att nödvändigtvis engagera sig i all verksamhet som föreningen erbjuder.

Ålands Natur & Miljö tar vara på medlemmarnas kompetens och agerar plattform och stöd för att driva sina medlemmars hjärtefrågor.

Besök oss

Vår föreningslokal finns på Simonsgränd i Mariehamn. Kansliet är öppet vardagar ca 9-15. Vill du vara säker på att vi är på plats får du gärna ringa eller maila oss innan ditt besök. På tel 018 17230, på info@natur.ax eller:

0457 345 3135 - verksamhetsledare Josefine Egenfelt

0457 344 9900 - medlemsansvarig Anna Ingman

Välkommen in!