Konsumtion diskuterades på omställningslabb

Under 2016 höll Ålands Natur & Miljö ett så kallat labb på temat konsumtion. Labbet utforskade sociala möjligheter och vilka kraftansträngningar vi kan göra på Åland för att tillsammans skapa en hållbar konsumtion.

– Ett labb behöver inte alltid betyda att det rör sig om teknik eller medicinsk forskning, säger Erica Scott, styrelsemedlem i föreningen, som höll i programmet.

Medverkade på labbet gjorde aktörer från nätverket bärkraft.ax och representanter fanns på plats från tex Emmaus, Ålands näringsliv, Ålands landskapsregering, Mise och Marthorna. Att temat var just hållbar konsumtion och produktion handlar dels om att det är ett strategiskt mål som finns med i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda som vi behöver börja arbeta med och uppmärksamma på Åland.

– Temat är så stort så det blir lite ett tema som angår alla men ändå ingen, säger Erica.

– Om inte Ålands Natur & Miljö tar initiativ till att börja diskutera de här frågorna, vem gör det då? Lite så tänkte vi när vi planerade labbet.

Eftermiddagen bestod i att försöka kartlägga produktions- och konsumtionssystemet på Åland. Ingen enkel uppgift! Många deltagare valde att lägga fokus på temat mat och energi, konsumtion som vi alltid kommer att behöva ägna oss åt i någon form. I slutet av dagen konstaterades att organisationerna vill se mer praktisk handling på temat.

– Det är viktigt att påminna varandra om goda exempel för att orka jobba vidare med frågorna, sa Johan Lindholm från Ålands Näringsliv. Vi behöver få se konkreta exempel på vad som är hållbar konsumtion i vardagen.