Läs rapporten "Operation giftfritt dagis"

Nu finns en färsk rapport färdig som Giséla Linde satt ihop efter att ha inventerat 12 åländska daghem med kemikaliefrågan i fokus. Arbetet med operation giftfritt dagis har varit otroligt givande såhär långt, och det tar absolut inte slut här! Rapporten hittar du bifogad till artikeln här nedanför.

Forskare anser att kemikaliehotet kan liknas med klimathotet. Skadliga kemikalier som hotar både hälsa och miljö har blivit en del av vår vardag och våra livsmiljöer. Sjukdomar och symptom som bland annat svårigheter att få barn, tidigarelagd pubertet, bokstavssjukdomar, diabetes typ II, hormonrelaterad cancer, astma och autoimmuna sjukdomar kopplas till kemikalier i föremål och material som vi dagligen omger oss med. Barn är speciellt utsatta.

Vill du veta mer? Hör av dig till tove@natur.ax eller på telefon 0457-3453135.