Åland 2030

Ålands Natur & Miljö har länge tagit en ansvarsfull roll i den åländska samhällsutvecklingen. Vi har varit en pådrivande kraft till att Åland tar viktiga steg i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Men vi inser att det inte är nog – för att få en starkare samhällsröst behöver vi ta fram ett politiskt påverkansprogram. Vi kallar den Åland 2030.

Vad tycker egentligen föreningen i frågor som energiförsörjning, vattenskydd eller framtidens transportlösningar? Var vill vi att Åland ska vara år 2030 mer specifikt? Det är frågor som kommer att finnas i påverkansprogrammet som vi kallar ”Åland 2030”. Det politiska påverkansprogrammet kommer sedan att lägga grunden för föreningens framtida samhällspåverkan, bl.a. inför kommande åländska val 2019.

Ansvarig för framtagandet av Åland 2030 är föreningens nyinrättade advisory board. Gruppens uppgift är att ta fram detta politiska påverkansprogram som kommer att vägleda föreningens verksamhet till och med 2030. Advisory Board kommer att arbeta under hösten 2017 med att destillera kärnfulla och konkreta åsikter för hur vi gemensamt kan förverkliga Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Medlemsmötet 2018 kommer sedan att fastställa det politiska påverkansprogrammet. Ordförande Simon Holmström är styrelsens representant i projektet och nås på simon@natur.ax.

Mer information om föreningens advisory board finns här.