Samhällspåverkan

Nu börjar vi arbetet med Åland 2030

Folkrörelsen Ålands Natur & Miljö har utsett ledamöter till sin nyinrättade advisory board (rådgivande styrelse). Detta som ett led i att framta ett politiskt påverkansprogram för föreningen, som ska vägleda hela Ålands hållbarhetsarbete genom konkreta målsättningar. Gruppen består av framträdande åländska nyckelpersoner från flera samhällssektorer.

Tags: 

Träff med gruppen för bärkraftig politik

Välkommen på en kväll med inriktning på brainstorming och filosofisk diskussion kring hur ett hållbart samhälle skulle kunna se ut. Vi bjuder på fika!
Möjliga diskussionsämnen: Tillväxt/tillväxt kritik, ekologisk ekonomi, kemikalier, allt på en gång! Allt mellan himmel och jord med flera! Upp till mötet!
Alla intresserade är välkomna! Lämpligt för dig som är samhällsintresserad. Med vänliga hälsningar Emil och Simon, sammankallande.
Kontakt: emil@natur.ax
 

Sidor