Samhällspåverkan

Tack till alla 2004 undertecknare!

Måndagen den 7 maj överlämnades medborgarinitiativet för en hållbar skärgårdstrafik till lagtingsdirektören Susanne Eriksson av Ålands Natur & Miljös kampanjnätverk. De 2004 undertecknade uppmanar lagtinget att uppdra landskapsregeringen att ta fram hållbara alternativ till kortrutten. Initiativet har alltså kommit upp i så många giltiga namn att det kommer att tas upp för behandling i lagtinget.

Tags: 

Va vadde för rutt sa du? - Föglö

Nya trafiklösningar behövs för att trygga kommunikationerna och därmed skärgårdens framtid. Landskapsregeringens förslag, kortrutten, möter dock stort motstånd. Frågan är om kan man motivera ekonomiska inbesparingar med de ingrepp och den offentliga upplåning på 40 miljoner euro som krävs? I landskapsregeringens planer finns att göra intrång på värdefull skärgårdsmiljö, viktiga kulturhistoriska miljöer och landskapsbilden. Dessutom planerar man att förnya fartygen först när de är gamla. Vi kan inte längre vänta med tonnagebytet! Det måste finnas andra alternativ! 

Skriv på för en hållbar skärgårdstrafik!

I syfte att få landskapsregeringen att ta fram en hållbar lösning för skärgårdstrafiken startar Ålands Natur & Miljö nu medborgarinitiativet En hållbar skärgårdstrafik. Målet är att få minst 1000 undertecknare så att frågan går till lagtinget i vår. Det är nu eller aldrig, menar initiavets ombud Simon Holmstörm och Isabel Kvarnfors.

Tags: 

Sidor