kemikalier

Föräldrainformation om Giftfritt Dagis

Info för anslagstavlan

"Hej alla föräldrar! Det här daghemmet deltar i Operation Giftritt Dagis Åland"

Så inleds informationsbladet du hittar som bilaga här nedan: en vanlig A4 att själv skriva ut och t ex hänga på anslagstavlan där föräldrarna kan se den. 

Kanske väcker det frågor hos föräldrarna att ni talar mer om olika material än förut, inte längre tar emot vissa leksaker och pysselmaterial eller är noggrannare med vissa saker?

Giftfritt Dagis Temakväll

"HUR GIFTFRIA KAN VI BLI?"

Underlag för kemikaliesmart möte

Vill ni jobba vidare med kemikaliefrågan på ert dagis – eller behöver ni helt enkelt diskutera var ni står och hur ni vill gå vidare? Så här kan ni lägga upp en temakväll eller ett personalmöte om Giftfritt Dagis.

Åland Special: Städning

”Hur miljövänliga är städföretagen?”

”Vi städar själva så miljövänligt vi kan, men vi vet ju inte vad städföretagen använder när de kommer på sommaren”, säger en dagisstäderska som gått kurs i miljöstäd och rensat i städskrubben. Så... vad använder de åländska proffsen?

Åland Special: Plasto

"Hur är det med Plastos grejer?"

“Nu har vi lärt oss att det finns för mycket plast i dagismiljön, och så får vi en inbjudan från Plasto att komma och handla direkt från fabriken. Ska vi handla eller inte?” undrar en daghemsföreståndare. ÅNoM lät frågan gå vidare till Kennet Berndtsson, VD för Plasto, och så här svarade han:

Operation Giftfritt Dagis verkar för en hälsosammare miljö för våra barn

Ålands Natur och Miljö kommer fram till februari nästa år att kartlägga dagismiljön runt om på Åland (dock inte Mariehamn) med avseende på skadliga kemikalier. Ämnen som ftalater, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och bisfenoler är skadliga både för hälsa och miljö och har kopplingar till sjukdomstillstånd som allergier, astma, diabetes, fetma, försämrad fortplantningsförmåga, vissa typer av cancer och neuropsykiatriska diagnoser som ADHD.

Tags: 

Studiecirkeln Vardagens kemikalier har startat igen

Tisdagen den 20.01 träffades en ny grupp kemikalieintresserade personer för att delta i studiecirkeln Vardagens Kemikalier. Intresseområdena var varierande men såklart fanns många gemensamma beröringspunkter som byggande och renovering, småbarnsliv, mat och bara vetskapen om att ha en grupp att vända sig till för att prata av sig, dela erfarenheter och ta del av tips och råd av andra likasinnade.

Vardagens kemikalier träffas nästa gång den 03.02 kl. 18.30 i Ålands Natur och Miljös lokaler i Sjökvarteret.

Tags: 

Sidor