Advisory Board

Folkrörelsen Ålands Natur & Miljös storsatsar 2017-2018 genom att ta fram programmet "Åland 2030". Programmet ska inte bara vägleda föreningens samhällspåverkan utan också hela Ålands hållbarhetsarbete. Ansvariga för att utarbeta Åland 2030 är föreningens advisory board (rådgivande styrelse) - en grupp framträdande åländska nyckelpersoner från flera samhällssektorer.

Hållbarhetsutmaningarna ställer stora krav på oss människor. Problemlösning på stor skala kräver kräver breda diskussioner där flera perspektiv kan träffa varandra. Ålands Natur & Miljös advisory board är just en träffpunkt för åländska hållbarhetsexperter med olika bakgrund som ska se till att konkretisera Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda genom att framta ett politiskt påverkansprogram för föreningen. Målsättningen är att advisory board presenterar sitt förslag till vårmötet i april 2018. Med den breda sammansättningen säkerställer vi att hållbarhetsarbetet kan komma in i en ny fas.

Advisory board leds av Sofie Dahlsten med Gunnar Westling som viceordförande. Simon Holmström är sekreterare och föredragande. Advisory board sammanträder var tredje vecka. Sammansättningen är följande:

Sofie Dahlsten (ordförande), Miljöingenjör
Gunnar Westling (viceordförande), Diplomingenjör
Simon Holmström (sekreterare), Ordf. Ålands Natur & Miljö
Danne Sundman, Styrelseproffs
Annette Larson, Miljö- och vindkraftskunnig
Soile Wartiainen, Ekologisk entreprenör och rådgivare
Paula Linderbäck, Teknologie Doktor
Inkeri Ahonen, Fil.dr. systematisk-ekologisk botanik
Nils-Erik Eklund, Företagare/projektledare
Johan Mörn, Skogsbruksingenjör
Johanna Hagström, Landskapsarkitekt
Jonas Holmström, Webbmaster

Läs mer om Åland 2030 här.

Lär känna medlemmarna genom att ladda ner broschyren nedan.