Styrelsen och personal

Simon Holmström

Simon Holmström är föreningens ordförande. Han är nygammal i Ålands Natur & Miljö. Redan sedan unga dagar har han varit engagerat i miljöfrågor och satt bland annat under några år i styrelsen även då. Efter studierna i beteendevetenskap i Sverige och senare master i miljöpsykologi i Storbritannien återvände han till Åland. Simon ser som målsättning att vidga och utveckla den åländska miljörörelsen så att fler kan engageras i arbetet för ett hållbart Åland. Simon nås på simon@natur.ax eller 0457 34 28 214.

Erica Scott

Erica är viceordförande i styrelsen. Hon möter sin skavande oro för tillståndet på planeten med stor inspiration för arbetet för en samhällsomställning i gränssnittet mellan ledarskap och gräsrotsengagemang. Hon är övertygad om att vi tillsammans kan välja att skriva en ny berättelse och därmed vända utvecklingen. Erica har en mastersexamen i Strategiskt ledarskap i hållbar utveckling och studier i folkhälsovetenskap, waldorfpedagogik och kinesiska. Som entreprenör processhandleder och utbildar hon företag och organisationer inom strategisk hållbar utveckling och är Senior Associate på The Natural Step Finland. Erica tycker att skratt, mörk choklad och sol på näsan är gott för själen. Hon nås på erica@natur.ax

Petra Granholm

Petra Granholm delar sin tid mellan fred, miljö och familj. Till yrket är hon rättsvetare och havsresursförvaltare, med en fot på Island och en på Åland. Inom Ålands Natur & Miljös verksamhet intresserar det mesta Petra, men i synnerhet reducering av kemikalier i vardagen, havsmiljöns tillstånd, omställning av samhället samt stävjandet av klimatförändringarna.Petra är föreningens kassör. Petra nås på petra@natur.ax

Michael Taevs

He is a member of the board. Michael Taevs immigrated to Åland with his family 6 years ago. He is passionate about Renewable Energy and Sustainable Building methods. After studying Neurscience in Montreal, Canada he completeed a Masters in Sustainabiility at Harvard University, Cambridge USA. 

For the last 5 years he has worked with Corporate Sustainability and is now setting up a private consulting practice. You can reach him at michael@natur.ax

Johan Silvander

Johan Silvander är ledamot i styrelsen. Till utbildningen är Johan pedagogie magister och arbetar som lärare. Vid sidan av engagemanget i utbildning och undervisning finns ett stort intresse för miljöfrågor av olika slag. Det ekologiska tänket och målsättningen att skapa en hållbar livsstil ligger honom varmt om hjärtat. Inom Ålands Miljö & Natur är han särskilt intresserad av folkbildning - att sprida kunskap, dela åsikter och jobba för en mera hållbar framtid tillsammans. Johan nås på johan@natur.ax

Ann Nedergård

Ann är föreningens sekreterare och har jobbat med miljöfrågor i många år. Idag är hon projektledare på Ålands vatten, tidigare har hon bland annat jobbat inom Ålands landskapsregering. Hon är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör och ekoingenjör och har också utbildat sig inom friluftsledarskap. Hon bor idag i Hammarland men är uppvuxen utanför Stockholm och har sina rötter i Stockholms skärgård. Ann nås på ann@natur.ax

Micke Larsson

Micke Larsson är ledamot i styrelsen. Han nås på micke@natur.ax. Det nordiska välfärdssamhället är ett av de bästa samhällena mänskligheten hittills skapat. Micke tror att det går att förädla ytterligare genom att odla naturglädjen i oss och våra medmänniskor. Blomstrande människor väljer att leva i samklang med allt levande på planeten. Att vara en del av folkrörelsen Ålands Natur & Miljö innebär glädje, meningsfullhet och gemenskap för Micke. Micke är entreprenör med drygt tjugo års ledarskapserfarenhet inom idrotten, näringslivet och ideella sektorn. Högskoleexamen i ekonomi och har även studerat resiliens, utvecklingspsykologi och juridik.
 

Giséla Linde

Giséla sitter i styrelsen och är föreningens kontaktperson till Transition Network, och medlem i Omställning Sveriges utbildargrupp. Hon är frilansskribent, författare till boken "Lev enklare. Idéer för en hållbar livsstil", redaktör för "Bladet" och mindfulnessinstruktör. Hon tror på inspirationens kraft: kan hen så kan jag! Hjärtefrågan är: hur kan vi ta vara på både våra yttre resurser och oss själva på ett medvetet, varsamt och kreativt sätt så både människorna och jorden mår bättre? Giséla nås på gisela@natur.ax

Tove Fagerström

Tove är föreningens kansliledare och jobbar 75 % (oftas måndag-torsdag). Hon har hand om föreningens löpande verksamhet och bland annat verksamhetsområdena naturglädje (utflykter och parken Tusenskönan), folkbildning och Operation giftfritt dagis samt nätverket Agenda 21.
​Tove är i grunden cell- och molekylärbiolog med förkärlek för miljögifter samt vetenskapsjournalist. Hon nås på tove@natur.ax och telefon 0457-3453135.

Karin Rosenberg-Brunila

Projektledare. Karin driver arbetet med hållbarhetscertifieringen Green Key och hållbar destination inom föreningen och jobbar 60% med detta. Hennes största intresseområde är vardagsekologi där miljö, hälsa och välmående harmoniserar. Karin är pedagogie magister till utbildningen. Hon kombinerar sina uppdrag inom föreningen med övriga uppdrag och forskning. Karin säkrast anträffbar måndag-onsdag kl. 8-15 och nås på karin@natur.ax eller på 0457 344 9901.

Sofia Enholm

Sofia vikarierar Jessica som medlems- och kommunikationsansvarig. Hon har tidigare gjort en tio veckor lång högskolepraktik på föreningen samt ingått i föreningens värvarteam. Med kurser i hållbar utveckling vid CEMUS, ett brinnande intresse för miljö- och livsstilsfrågor samt erfarenheter från föreningslivet ser Sofia fram emot att ta över kommunikations-rodret för en tid. En fråga som Sofia själv funderat på många gånger och som hon skulle vilja att samhället i stort frågar sig är; vilken av vargarna inom sig ska en mata för att vara lycklig? Den vargen som hungrar efter yttre materiella ting, eller den vargen som vill hitta lyckan i sitt inre och i sitt sammanhang?

Sofia nås på sofia@natur.ax eller +3584573449900.

Jessica Sundberg

Föreningens medlems- och kommunikationsansvariga. Föräldraledig fram till sista mars 2018. Jessica är anställd på 75 %. Hon har hand om medlemsfrågor, medlemsbrev, ordnande av evenemang, föreningens synlighet och värvning.

Hennes hjärtefrågor är hållbar utveckling i allmänhet, tillsammans med konsumtion, livsstil, mat, jordbruk och jämställdhet. Jessica är utbildad journalist och har nytta av den utbildningen i sin roll som informatör. Jessica nås på jessica@natur.ax eller på tel. 0457 344 9900.