Samarbetspartners utanför Åland

Att värna om miljön är en global fråga

Vi samarbetar med flera organisationer utanför Åland. Våra främsta samarbetspartners just nu är Natur och Miljö i Finland 
och Omställningsrörelsen i Sverige. Ålands Natur & Miljö är en del av båda dessa organisationer.

Ålands Natur & Miljö samarbetar också med FEE international och Sykse när det gäller arbetet med miljöcertifieringen Green Key.