Representation

Ålands Natur & Miljö har representanter i följande styrelser, kommittéer och grupper:

Natur och Miljö r.f.
Ordinarie styrelseledamot: Jannika Reed jannika@earthlink.net
Suppleant: Petra Granholm petra@natur.ax

Bärkraft.ax
Föreningens representant i samarbetsgruppen: Tove Fagerström tove@natur.ax
Föreningens representant i utvecklings- och hållbarhetsrådet: Petra Granholm petra@natur.ax

Kontrollnämnden för ekologisk produktion
Ordinarie styrelseledamot: Johan Silvander johan@natur.ax
Suppleant: Madeleine Harms

Green Key Ålands styrgrupp
Ledamot: Micke Larsson micke@natur.ax

Green Key Ålands jury
Ledamot: Erica Scott erica@natur.ax

LEADER Ålands styrelse och LAG/KAG-grupp
Ledamot: Karin Rosenberg karin@natur.ax
KAG: Petra Granholm petra@natur.ax

Övervakningskommitté för entreprenörskap och kompetens, samt för regionala utvecklingsfonden och LBU-programmet
Ordinarie styrelseledamot: Soile Wartiainen soile.w@aland.net
Suppleant: Tove Fagerström tove@natur.ax

Övervakningskommitté för Ålands operativa program med finansiering från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden
Ordinarie ledamot: Tove Fagerström tove@natur.ax

Omställning Sverige, utbildargruppen
Ledamot: Giséla Linde gisela@natur.ax

Arbetsgruppen för ett nytt skogsprogram på Åland
Ledamot: Tove Fagerström tove@natur.ax