Protokoll och policys

Här hittar du protokoll från styrelse- och medlemsmöten. De laddas upp efter justering. Icke-sekretessbelagda bilagor kan fås på begäran info@natur.ax

Styrelsen för Ålands Natur & Miljö kan enligt stadgarna bestå av 7-13 personer. Styrelsen 2017 består av:

Simon Holmström (ordförande) simon@natur.ax
Erica Scott (viceordförande) erica@natur.ax
Ann Nedergård (sekreterare) ann@natur.ax
Petra Granholm (kassör) petra@natur.ax
Michael Taevs michael@natur.ax
Giséla Linde gisela@natur.ax
Micke Larsson micke@natur.ax
Johan Silvander johan@natur.ax