Protokoll och policys

Här hittar du protokoll från styrelse- och medlemsmöten. De laddas upp efter justering. Icke-sekretessbelagda bilagor kan fås på begäran info@natur.ax

Styrelsen för Ålands Natur & Miljö kan enligt stadgarna bestå av 7-13 personer. Styrelsen 2018 består av:

Ordförande: vakant då Simon Holmström övergått till kansliledartjänst
Sofia Mansnerus (vice ordförande) sofiam@natur.ax
Ann Nedergård (sekreterare) ann@natur.ax
Erica Scott  erica@natur.ax
Michael Taevs michael@natur.ax 
Gunnar Westling gunnar@natur.ax
Pia Norrmén pia@natur.ax
Paula Linderbäck paula@natur.ax