Allmän information om Green Key

Bild från Silverskär

Ljus framtid med hållbar turism

Turismnäringen på Åland spelar en stor roll för riktningen och utvecklandet av det samhälleliga hållbarhetsarbetet. Näringen är viktig för åländsk ekonomi, investeringar och sysselsättning. Hållbarhetsarbetet har många gynnsamma effekter för Åland. Rent konkret kan en hållbar vision för turismen bidra till en tydligare kommunikation och en attraktivare Ålandsupplevelse för våra besökare, men även för en hållbar samhällsutveckling som helhet.

Hållbarhetsfrågor är en hygienfaktor idag, på samma sätt som det gäller att vara bokningsbar online. Ålands Natur & Miljö, Visit Åland och Ålands Näringsliv strävar efter att Åland ska bli en hållbar destination – både för invånare och besökare.

Det är därför glädjande att parterna fått PAF-medel för att vidareutveckla en hållbar turism genom miljöcertifieringsprogrammet Green Key. Programmet är en internationell miljöcertifiering av hög standard, erkänd av United Nations Environment Programme och stöttad av United Nations World Tourism Organization. Arbetet har pågått i två och har redan gett resultat. Genom att vi beviljats medel kan vi nu utöka arbetet och även erbjuda konferensanläggningar, restauranger och caféer möjligheten till ett strukturerat hållbarhetsarbete genom Green Key. Under 2017 kommer ytterligare ett stort steg tas då programmet Blue Flag för hamnar och stränder lanseras.

Koordinator Karin Rosenberg, som tidigare har arbetat med Green Key och de deltagande anläggningarna, kommer att fortsätta utvecklingen av programmen i samråd med styrgrupp och jury. I styrgruppen och juryn sitter Visit Åland, Ålands Natur & Miljö, Ålands Näringsliv, Högskolan på Åland, Ålands Landskapsregering och Sällskapet för miljöfostran i Finland. Det finns således en bred kompetens och samstämmighet att utvecklingen mot en hållbar turism är väsentlig för ett välmående Åland.

Green Key Åland
Ålands Natur & Miljö, Visit Åland och Ålands Näringsliv