Grupper

Ålands Natur & Miljö har flera arbets- och temagrupper som är en viktig del av föreningen. Grupperna ägnar sig både åt tillfälliga uppdrag och uppdrag som räcker över längre tid. Som medlem är du välkommen med i någon grupp eller att starta en ny grupp med lite hjälp från oss.

Gruppen för en bärkraftig politik
Passar dig som är samhällsintresserad. Vill du veta mer? Kontakta Simon Holmström på simon@natur.ax

Värvningsteamet
Passar dig som vill vara med där det händer och vill hjälpa Ålands Natur & Miljö att synas och växa. Kontakt: sofia@natur.ax

Tusenskönans vänner 
Vill du engagera dig mer i parken Tusenskönan som finns i centrala Mariehamn? Titta in i Facebookgruppen Tusenskönans vänner. Kontakt: tove@natur.ax

Kemikaliegruppen
Sprider kunskap om kemikalierna i vardagen. Om intresse finns, titta in i Facebookgruppen Operation Giftfritt Dagis på Åland .Kontakt: tove@natur.ax

Odlingsgruppen 
Tar sig an olika odlingsprojekt tillsammans. Titta också in Facebookgruppen Odla mera! Kontakt: tove@natur.ax 

Familjeutflyktsgruppen
Planerar och utflyktar tillsammans i den åländska naturen; på platser där hela familjen kan vara med. Titta in Facebookgruppen Utflykter för barnfamiljer inom Ålands Natur & Miljö . Kontakt: tove@natur.ax

 

Vill du starta en ny grupp?

Är du intresserad av att påverka på något annat sätt? Föreningen fungerar som remissinstans, och har också representanter i olika styrelser runtom på Åland. Föreningen uppmärksammar också temadagar, ordnar seminarier, debatter med mera. Hör av dig om du vill veta mer om vad vi gör eller se mer på www.natur.ax eller på Facebook Ålands Natur och Miljö.