Ålands Natur & Miljö

Ålands Natur & Miljö är en folkrörelse som verkar för naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland! Föreningen har en mångsidig verksamhet; allt ifrån att påverka beslutsfattare och myndigheter till att ordna exkursioner till natursköna platser.

Ålands Natur & Miljö bidrar till att en hållbar livsstil blir en del av identiteten hos alla som bor och verkar på Åland. Föreningen är ett forum som kanaliserar folks engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och sporrar till gemensamma aktioner i samhället. Gemenskapen möjliggör medlemmarnas personliga utveckling och skapar ett kunskapsutbyte dem emellan.

Tröskeln för att komma med och engagera sig i folkrörelsen ska vara låg. Enskilda medlemmar kan engagera sig i en eller flera intressefrågor, utan att nödvändigtvis engagera sig i all verksamhet som föreningen erbjuder.

Ålands Natur & Miljö tar vara på medlemmarnas kompetens och agerar plattform och stöd för att driva sina medlemmars hjärtefrågor.

Besök oss

Vår föreningslokal finns i Sjökvarteret i Mariehamn. Då vi är mycket på vift är det säkrast att du ringer eller mailar oss innan ditt besök. På tel 018 17230, på info@natur.ax eller:

04573453135 (kansliledare Tove)

04573428214 (ordförande Simon)

04573449900 (medlems- och kommunikationsansvarig Sofia)

04573449901 (projektledare Karin)

Välkommen in!