Vad vill du att föreningen ska göra 2018?

Det är medlemmarna som gör föreningen! 

Redan börjar vi spåna på vad vi ska göra och vilka områden föreningen ska verka nästa år, 2018. Vad skulle du vilja att förenigen gör? De kan handla om olika projekt, uflykter, vandringar eller andra utomhusaktiviteter. Vad tycker du att vi ska jobba med inom samhällspåverkan, är det någon fråga du tycker är extra viktig? I år har medveten konsumtion varit föreningens huvudsakliga tema inom området folkbildning. Finns det något ämne som du tycker vi borde satsa mer på? 

Ålands Natur & Miljö vill ta vara på så många som möjligt av medlemmarnas önskemål, nu har du möjligheten att bidra. Fyll i formuläret med tankar och idéer genom att klicka här!