Aktuellt

Inom ramen för Agenda 21-arbetet söker vi former för att hjälpa kommunerna i miljöarbetet. I år (2017) är våra huvudsakliga insatser inom projektet Operation Giftfritt Dagis, där vi hjälper kommunala daghem att uppmärksamma de kemikalieproblem som kan uppstå i dagismiljö. Inom projektet tar vi fram en handlingsplan som ska hjälpa daghemmen att skapa en hälsosammare miljö för barnen. 

Alla våra medlemmar erbjuder vi utbildning inom hållbar utveckling samt jobbar för att vara en samlande kraft inom arbetet med bärkraft.ax (www.barkraft.ax).

Vi kommer gärna ut och informerar om de projekt vi har på gång - förutom Operation Giftfritt Dagis driver vi tillsammans med Ålands Näringsliv och Visit Åland programmet Hållbar destination där certifieringar som Green Key och Blue Flag ingår.

Är du intresserad av att veta mer om Agenda 21 och vår verksamhet? Kontakta Tove på tove@natur.ax eller på tel 04573453135