Agenda 21's referensgrupp

Agenda 21-projektet finansieras av kommunerna. Agenda 21 har en referensgrupp med representanter från kommunerna. Gruppen träffas några gånger per år och ger oss feedback på vårt arbete inom projektet. Det går också bra att vända sig direkt till oss med synpunkter och önskemål.